Bộ chữ nam châm ABC

30,000

Vỉ “Bộ chữ nam châm ABC” là sản phẩm đồ chơi thuộc hệ thống đồ chơi giáo dục – dòng Bảng từ nam châm – của Công ty CP Thiết bị kĩ thuật và Đồ Chơi An Toàn Việt Nam. Vỉ “Bộ chữ nam châm ABC” là sản phẩm bán kèm cùng với các sản phẩm khác trong dòng sản phẩm Bảng từ nam châm, giúp bé có thêm được nhiều giáo cụ trực quan, học tập và tiêp thu kiến thức một cách chủ động, mang lại hiệu quả tốt nhất.

Bộ chữ nam châm ABC

30,000