Tả dán vải ( Size 3-4kg)

10,000

Công dụng: Sản phẩm dùng để dán miếng lót sơ sinh lên, dùng trong vệ sinh cho bé.

Tả dán vải ( Size 3-4kg)

10,000