Cổ nối chuyển đổi từ máy hút sữa sang bình trữ sữa Hegen (cổ chuẩn)

390,000

Bao gồm

  • 2 x Cổ nối chuyển đổi từ máy hút sữa sang bình trữ sữa Hegen (cổ chuẩn)

Mô tả:

  • Phụ kiện để chuyển đổi cho máy hút sữa hegen, phụ kiện chuyển đổi cổ bình rộng sang hẹp dành cho máy hút sữa Hegen muốn gắn chuyển sang Size phễu phù hợp.
Cổ nối chuyển đổi từ máy hút sữa sang bình trữ sữa Hegen (cổ chuẩn)

390,000